Zwolnienie lekarskie, jak sama nazwa wskazuje, jest dokumentem wystawianym wyłącznie przez lekarza. Zwolnienie lekarskie informuje o czasowej niezdolności pacjenta do wykonywania pracy. Jeśli pacjent nie wraca do zdrowia, lekarz może wystawiać kolejne zwolnienia, a jeśli sytuacja trwa zbyt długo – skierować pacjenta do komisji lekarskiej, gdzie, jeśli są ku temu przesłanki, stwierdzona zostanie stała niezdolność do pracy i przyznane stosowne świadczenie. Lekarz nie może wystawiać zwolnień w dowolny sposób, musi to robić z poszanowaniem przepisów prawa, w przeciwnym razie może narobić problemów zarówno sobie, jak i pacjentom. Przepisy dotyczą różnych zagadnień, m.in. tego, czy i w jakich sytuacjach można wystawić zwolnienie lekarskie wstecz.

Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia nieobecność w pracy

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem urzędowym, który usprawiedliwia nieobecność pracownika w miejscu pracy i stanowi przesłanie do wypłaty zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie jest  ważne zarówno dla pracownika, pracodawcy, jak i National Insurance Contributions (w Polsce ZUS).

Zwolnienie lekarskie na dziecko

Warto podkreślić, że pacjent-pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie nie tylko wtedy, gdy sam jest chory, ale także wtedy, gdy choruje członek jego najbliższej rodziny. Dotyczy to zwłaszcza opieki nad chorym dzieckiem (do pewnego wieku). Oczywiście przed wystawieniem zwolnienia lekarz powinien zbadać pacjenta i ocenić stan jego zdrowia – wystawianie zwolnień przez telefon nie powinno mieć miejsca. Jeśli lekarz danego dnia widzi, że pacjent jest chory i wie, że zamiast do pracy wybrał się do przychodni, wystawia zwolnienie od dnia wizyty lekarskiej. Może zdarzyć się też tak, że pacjent przyszedł do lekarza w godzinach wieczornych, a wcześniej wykonywał obowiązki zawodowe. W takiej sytuacji zwolnienie lekarskie można wystawić od dnia następnego. Ale czy możliwe jest zwolnienie lekarskie wstecz?

Zwolnienie lekarskie wstecz – kiedy dopuszczalne?

 Co do zasady zwolnień lekarskich wstecz się nie wystawia, jednak istnieją od tej reguły pewne wyjątki. W Polsce lekarz może wystawić zwolnienie wstecz, jednak nie więcej niż 3 dni od daty wizyty i tylko wtedy, gdy lekarz jest w stanie stwierdzić, że przez ostatnie dni pacjent był chory i niezdolny do pracy. Jeśli pacjent nie stawił się w pracy, ale nie był wtedy chory, może mieć problem z uzyskaniem zwolnienia i usprawiedliwieniem nieobecności.

Kontynuacja zwolnienia lekarskiego

Możliwość wystawiania zwolnień lekarskich wstecz jest szczególnie przydatna w czasie długiej choroby. W tym czasie może zdarzyć się tak, że pierwsze zwolnienie dobiegło końca, ale pacjent nie jest w stanie zgłosić się do lekarza i otrzymać kolejnego następnego dnia, bo jest weekend, bo lekarz nie przyjmuje, bo nie pozwala mu na to stan zdrowia. Dzięki temu, że lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz, pacjent nie musi martwić się o kwestie związane z ubezpieczeniem.