Układ nerwowy człowieka oddziałuje na podstawowe funkcje organizmu, takie jak oddychanie, poruszanie się, czy krążenie krwi. Wiele osób sądzi, że choroby układu nerwowego objawiają się wyłącznie bólem głowy i zmianami w zachowaniu, co nie jest zgodne z prawdą. Choroby neurologiczne mogą zaburzać funkcjonowanie całego organizmu, choć w sposób szczególny wpływają na procesy poznawcze, pamięć, zdolność formułowania wypowiedzi oraz sposób odbierania i przetwarzania bodźców pochodzących z otoczenia.

Schorzenia układu nerwowego i ich leczenie

Układ nerwowy kieruje niemal wszystkim, co myślimy, czujemy i mówimy. Odpowiada za procesy myślowe i pamięciowe, za zdolność koncentracji, za sposób poruszania się, za reakcje w sytuacjach stresowych, a także za czynności, które wykonujemy bezwiednie, np. oddychanie, mruganie, rumienienie się. Jeśli układ nerwowy nie działa prawidłowo, uszkodzone nerwy mają problem odbieraniem, przyswajaniem i przesyłaniem informacji, funkcjonowanie organizmu zostaje zaburzone. Czasem prowadzi to do powstania tzw. mgły mózgowej, problemów z koncentracją i pamięcią, innym razem skutkuje całkowitą niemożnością porozumiewania się z otoczeniem.

Lista chorób związanych z układem nerwowym jest bardzo długa. Część z nich to zaburzenia związane z ośrodkowym układem nerwowym, a część z obwodowym. Choroby mogą mieć charakter ostry lub przewlekły. Jeśli chodzi o ośrodkowy układ nerwowy, problemy wynikają przede wszystkim z zaburzeń w przepływie krwi w mózgu. Natomiast choroby obwodowego układu nerwowego związane są z zaburzeniami czynności nerwów obwodowych. Diagnozowaniem i leczeniem chorób neurologicznych zajmuje się polski neurochirurg w Londynie, którego zatrudnia polska przychodnia w UK.

Neurochirurgia w Londynie – polski neurochirurg w UK

Występowanie chorób układu nerwowego w społeczeństwie jest bardzo częste, dlatego każda dobra przychodnia powinna oferować możliwość skonsultowania dolegliwości ze specjalistą z dziedziny neurologii i neurochirurgii. Wpisując w wyszukiwarkę hasło neurochirurgia w Londynie, na pewno bez trudu wyszukamy polskiego specjalistę, który przyjmuje pacjentów w dogodnych dla nich godzinach. Polski neurochirurg w UK leczy różne choroby układu nerwowego.

Dobór metody leczenie poprzedza skrupulatna diagnostyka. Choroby układu nerwowego diagnozuje się z wykorzystaniem szeregu badań, począwszy od tradycyjnych prześwietleń, poprzez USG, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, tomografię komputerową, badanie EEG i wiele innych.

Najczęstsze choroby układu nerwowego

Do częstych chorób układu nerwowego zaliczamy: porażenie nerwu twarzowego, chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, neuropatię obwodową, udary mózgu, chorobę Alzheimera, rdzeniowy zanik mięśni, przepukliny przykręgosłupowe, rwę kulszową, epilepsję, czy też zapalenie opon mózgowych. Ponadto uszkodzenie nerwów bywa spowodowane nadużywaniem toksycznych substancji i środków psychoaktywnych.