Systematyczna i wnikliwa kontrola jakości jest jednym z elementów mających ogromny wpływ na jakość usług świadczonych przez lokal gastronomiczny. W gastronomii przestrzeganie zasad dotyczących m.in. sposobu przechowywania i przygotowywania żywności jest konieczne, jeżeli nie chcemy doświadczyć przykrych konsekwencji zaniedbań. Nie chodzi jedynie o konsekwencje finansowe, ale przede wszystkim o konsekwencje dla zdrowia klientów lokalu. Z tego powodu kontrola jakości w lokalu gastronomicznym to stały, niekończący się proces.

Co polskie prawo mówi o normach jakości dla gastronomii?

Polskie prawodawstwo wymaga od lokali gastronomicznych przestrzegania norm systemu kontroli bezpieczeństwa żywności (HACCP), powiązanych z nim dobrych praktyk higienicznych (GHP), a także dobrych praktyk produkcyjnych (GMP). To, czy normy te rzeczywiście są w lokalu przestrzegane, kontroluje sanepid, który w razie uchybień nakłada surowe kary. Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego można dokładnie sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w branży produkcji i obrotu żywnością.

Kontrole sanepidu nie zdarzają się oczywiście każdego dnia, dlatego każdy właściciel lokalu gastronomicznego powinien wdrożyć własny, wewnętrzny system kontroli jakości, dzięki któremu jakość lokalu i świadczonych w nim usług pozostanie na wysokim poziomie.

Wewnętrzny system kontroli jakość w lokalu gastronomicznym

Personel lokalu powinien być poinformowany o obowiązujących zasadach nie w formie ustnej, ale na papierze. Spisujemy zatem zasady, których przestrzegania będziemy wymagać – tworzymy standardy jakości. Standardy powinny regulować wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania lokalu, a jednocześnie być przestawione w sposób zwięzły i zrozumiałym językiem.

W standardach powinny znaleźć się zapisy dotyczące menu (receptury potraw, sposoby podania, wycena), personelu (wygląd, zachowanie, sposób przyjmowania zamówień), jak i samego lokalu (regulamin otwarcia/zamknięcia, rozstaw i nakrycie stołów, muzyka, oświetlenie itp.). Lokal, w którym zasady są jasno sformułowane, a pracownicy rzeczywiście ich przestrzegają, nie musi obawiać się kontroli sanepidu.